~ Ștefan Bolea - Voința de putere în raport cu durerea
~ Gorun Manolescu - O discuție (virtuală, aproape imposibilă) cu Baudrillard
~ Patrick Călinescu - Frica

Voința de putere în raport cu durerea

de Ștefan Bolea

Nietzsche respinge pesimismului schopenhauerian prin critica conceptului său principal, cel de „durere”; la fel cum prin respingerea utilitarismului este criticat conceptul de „plăcere”[1]. Definirea nietzscheană a durerii este exemplificată în capitolul „Teoria voinței de putere și a valorilor”[2]. Ideea de bază este că durerea și plăcerea sunt doar fenomene asociate sau epifenomene ale puterii[3] și orice doctrină care transformă durerea/ plăcerea în concepte de rang prim este decadentă, pentru că promovează o viziune greșită asupra vieții.

În Dincolo de bine și de rău, Nietzsche ironizează compasiunea [Mitleid] propusă de metafizica epifenomenelor: „Hedonism, pesimism, utilitarism, eudemonism: toate aceste modalități de gândire care măsoară valoarea lucrurilor în funcție de gradul de plăcere [Lust] și de durere [Leid], adică în funcție de stările și faptele secundare care le însoțesc [Begleitzuständen und Nebensachen], sunt niște concepții superficiale, naivități pe care orice om conștient de puterile sale constructive și de conștiința sa artistică le poate privi doar de sus, cu ironie și compătimire.”[4]

Din perspectiva unei concepții estetice [Künstler-Gewissen], care apreciază modelarea spiritului, ce necesită deopotrivă „răbdare”, „inventivitate” și „îndrăzneală”, Nietzsche face apologia suferinței, înțeleasă ca temei creativ: „Disciplina suferinței, a marii suferințe - știți oare că această disciplină a fost singura care a înfăptuit toate înălțările de până acum ale omului?”[5] Compasiunea „moleșită” și „slabă”, adusă în prim-plan de filozofiile, ce ignoră principiul fundamental al dezvoltării și creșterii (voința de putere) este parodiată printr-o compasiune „inversată” [umgekehrtes Mitleid] și agresivă. Compasiunea profesată de metafizica schopenhauerienă, de exemplu (sau de orice formă de pesimism care denigrează viața, punând durerea în fața voinței de putere) vizează „creatura” din om, nu „creatorul”. Printr-o mostră de dualism estetic, Nietzsche pregătește drumul pentru un alt concept fundamental al său, cel de supraom. Supraomul este în stare să abandoneze interpretarea pesimistă a vieții, transgresând concepția care supralicitează durerea și plăcerea, trăind creativ și afirmativ.

„Pesimismul sensibilității” este văzut ca „un semn al profundei sărăciri în privința vieții”.[6] Valorile fundamentale ale unui astfel de pesimism sunt „utilul” și dăunătorul”, exprimate prin forma sentimentului, astfel „fugare” și „dependente”. „Plăcerea” [Lust] și „neplăcerea” [Unlust] sunt deduse din valorile conducătoare ale „utilului” și „dăunătorului”, fiind astfel „judecăți valorice de rang secund”. Căutarea „unui plus de putere” (orice victorie presupune „o împotrivire depășită”[7]) are astfel prioritate ontologică: voința de putere are nevoie de „opoziții”, de „împotriviri”, de „unități agresive”[8].

Ca „obstacol” sau ca „opoziție”, „durerea” maximizează cuantumul de putere pe care îl obținem, printr-o amânare sau o ocolire a deznodământului. Aceasta este valoarea nietzscheană a conceptului de „durere”. Dacă „durerea” devine un blocaj decisiv (ce nu poate fi depășit), atunci ea minimalizează puterea și elimină energiile creatoare. Atunci „durerea” va fi transformată într-un concept conducător (dintr-un epifenomen, un rest al unei judecăți fundamentale), cazul pesimismul schopenhauerian.

Într-unul din planurile sale pentru Voinței de putere, Nietzsche remarca: „Omul nu caută plăcerea, ci puterea.” Kaufmann explică astfel raportul dintre plăcere și putere: „Starea de conștiință pe care o căutăm cel mai intens nu este plăcerea. Ar fi, desigur, imprudent să deducem că Nietzsche afirma: ceea ce savurăm de fapt este suferința. Mai degrabă el a insistat că, prin definiție, năzuim către ceva pentru care plăcerea și durerea sunt doar incidentale.”[9]

Discutând diferența dintre „plăcere și „durere”, Nietzsche demonstrează că cele două stări nu sunt diametral opuse. „Există [...] cazuri în care o formă de plăcere este condiționată de o anumită succesiune ritmică a unor excitații neplăcute slabe”[10]. Nietzsche se referă explicit la dorința sexuală și o exemplificare radicală ne este dată de cazul masochismului, care se folosește de durere pentru a augmenta plăcerea. „Acest joc al împotrivirii și al înfrângerii induce cel mai intens acel sentiment plenar al puterii excesive, debordante ce constituie esența plăcerii. [...] Aspectul contrar, o amplificare a senzației de durere datorită apariției unor excitații plăcute, lipsește.”  De asemenea, durerea „este o maladie a centrilor nervoși cerebrali”, plăcerea „nu este deloc o maladie.”

Definiția durerii poate fi sistematizată astfel: 1. prin ea se exteriorizează o judecată, în care s-a acumulat experiența; 2. specificul ei este un șoc în sistemul nervos, care provoacă un dezechilibru; 3. este ea însăși o reacție, nu este cauza unei alte reacții.

1. „În sine nu există durere. Nu rana este cea care doare; experiența cu privire la consecințele nefaste pe care le poate avea o rană” provoacă durerea. Cu alte cuvinte, obișnuința, prin care am învățat să percepem durerea, este cea care judecă. Rana este secundară, exercițiul durerii este cel care își spune cuvântul. Analiza lui Nietzsche este inventivă: mai degrabă comportamentul nostru (prin habitudini, dezvoltate din experiență) transmite senzația de durere (nu rana efectivă). Ar fi interesat de investigat cum am reacționa efectiv la durere, dacă obișnuința și comportamentul nu ne-ar dicta că trebuie să plângem, să ne contorsionăm, să tremurăm atunci când ne-am lovit.

2. „Specificul autentic al durerii este întotdeauna îndelunga cutremurare, vibrația ulterioară – determinată de un șoc înspăimântător. [...] De fapt nu suferim datorită cauzei durerii (a unei leziuni oarecare, de pildă), ci datorită dezechilibrului îndelungat ce apare ca urmare a acelui șoc.” Din acest fragment, putem izola elementul științific de cel biografic, deși ele sunt complementare. „Cutremurarea”și „vibrația” (angoasa este subliniată auditiv), pe scurt „dezechilibrul” este consecința unui „șoc”. Nici acum rana nu impune durerea, ci dezechilibrul provocat de șoc induce suferința.

3. „Dacă se observă corect, reacția apare în mod vădit anterior senzației de durere. [...] Mai degrabă eu disting cât se poate de clar că întâi apare reacția piciorului spre a evita căderea, iar apoi, la un interval de timp apreciabil, devine subit perceptibilă un fel de undă dureroasă în regiunea frontală.” Nietzsche demontează o veche prejudecată, prin care se afirma că durerea este cauza unei reacții. Analizând retardul dintre o reacție de autoconservare și senzația de durere, filosoful respinge o interpretare de tip cauză/ efect. Mai degrabă durerea este o „reacție”, mișcarea contrară constând într-o altă reacție, (cele două avându-și „sursa în două locuri diferite.”)

În concluzie, „diminuarea sentimentului de putere” nu ține de „esența durerii”. Se ajunge la distincția dintre plăcere și durere, de la care s-a început. Rezumând, durerea este o „maladie” (plăcerea – nu), cele două stări nu sunt dialectice, durerea este un obstacol care asigură prin contrast creșterea puterii (la fel cum plăcerea însoțește sentimentul predominant al puterii).

Înțeleg necesitatea respingerii durerii ca epifenomen în contextul unei teorii a voinței de putere, dar nu știu dacă ea este justificată. Schopenhauer, atunci când îl parodiază pe Leibniz, spunând că trăim în cea mai rea din lumile posibile, chiar dacă este agresiv și excesiv, are dreptatea de partea lui. Din punctul de vedere al lui Schopenhauer, durerea este de netrecut: nu poate fi negată și nu poate fi transcesă.

Nietzsche demonstrează că există stări în care durerea, dacă nu dispare, poate fi amânată. Cu alte cuvinte, semnalul indus de șoc – întârzie. Cazul durerii predormale îi dă dreptate. În cazul unei răni sau în cazul unei altercații violente excesul de adrenalină mută conștiința pe o altă frecvență. Durerea este diluată, este înșelată, doar pentru a reveni în forță, atunci când este momentul ei. Ceva asemănător voinței de putere, dacă putem folosi această metonimie pentru un proces neurologic se exprimă în locul durerii. Durerea este astfel transgresată, temporar.

Cu toate acestea, durerea efectivă (în tortură, de exemplu) are imediatul ei. Nu este necesar să-l citim pe Cioran să actualizăm ramificațiile culturale ale unei teorii ale durerii – judecata empirică poate să suplinească cunoștiința durerii, care este universală. De ce respinge Nietzsche acest principiu al durerii? Nu doar pentru că deontologia voinței de putere trebuie să suplinească metafizca durerii – voința de putere fiind, astfel, mai universală și mai caracteristic umană, ceea ce este deja discutabil. Ci pentru că o viață orientată spre durere, spre lipsa de sens și de scop, care sunt descrise de Schopenhauer și care revin în existențialism ar contrazice efectiv teza eternei reîntoarceri.

Marea afirmație, sentimentul că poți să-ți trăiești de un număr infinit de ori viața, fără a schimba nimic în ea este anulată de constanta experiență a durerii, care ar transforma eterna reîntoarcere într-o pedeapsă infinită și într-un infern mai impresionant decât cel din descripția lui Dante. Desigur, eterna reîntoarcere presupune o devenire interioară, care ajută individul să-și transforme viața în operă de artă, ce merită reiterată la infinit. Dar individul este lipsit de putere atâta timp cât durerea este principiul suprem. Deci Nietzsche trebuie să respingă teza durerii, pentru care avea afinitate psihologică, ca să facă loc ideilor sale principale.

O filozofie care explică totul prin durere – pesimismul –merge împotriva vieții. Filozofia prin care suntem învățați să evităm programatic durerea – hedonismul – este, de asemenea, decadentă. Cu toate acestea, o viață în interiorul durerii lasă destul de puțin loc voinței de putere sau supraumanității. O durere constantă îți irosește viața, o maladie progresivă (de care a suferit și Nietzsche, după toate probabilitățile) te trăiește. O viață în care suferința primează este, lăsând la o parte aportul cultural, eventualul rafinament, un argument împotriva vieții.

Imediatul durerii îi dă dreptate lui Schopenhauer – durerea nu poate fi un „obstacol” atunci când te paralizează. Nu doar imediatul durerii vorbește împotriva lui Nietzsche, ci și o oarecare valoare imuabilă a durerii: faptul că se hrănește din sine însuși, se autoalimentează, asemenea focului din iad care nu poate fi stins, descris de mistici. Concluzionând, durerea este un principiu la fel de esențial ca voința de putere. Voința de putere acoperă un complex de idei și manifestări, prin care este evidențiat proiectul unei construiri existențiale, iar durerea pune în chestiune însăși utilitatea și sensul existenței. În plus, durerea este cel mai perfecționist artist: ea șlefuiește, taie în carne vie, ordonează, articulează – în așa fel încât ceea ce este profund îi datorează existența. Întrebarea utilitaristă, pe care Nietzsche ar respinge-o ca patologică, este dacă frumusețea și profunzimea își merită prețul și dacă nu, atunci mai bine ele nu ar fi existat. Cred că această chestiune trebuie filtrată prin filtrul propriei noastre individualități, pentru a da fiecare răspunsul. Simplificând, conflictul este similar dualității dintre ignoranța tihnită și inteligența anxioasă. Avem aici un posibil răspuns prin dialectica dintre ultimul om și supraom.

[1] Pentru critica “plăcerii”, a se vedea Walter Kaufmann, Nietzsche. Philosopher, Psychologist, Antichrist, Princeton University Press, New Jersey, 1974, p.257-283

[2] VP 688-715

[3] VP 478, 579

[4] BR 225

[5] BR, ib.

[6] VP 701.

[7] VP 702.

[8] VP 693.

[9] Walter Kaufmann, op.cit., pp. 262-270.

[10] VP 699 – pentru întemeiera conceptului de „durere” mă voi referi la acest fragment.


postmodernitate versus postmodernism [XIV]

O discuție (virtuală, aproape imposibilă) cu Baudrillard

de Gorun Manolescu

G.M.: O ȋntâlnire aproape imposibilă. Dar, virtual, se poate orice…

Baudrillard: Despre ce dorești să vorbim?

G.M.: Despre viața dumitale.

B[1]: Este paradoxal să fac o retrospectivă asupra unei vieți care nu este prospectivă.

G.M.: Da. Viața dumitale nu poate fi privită retrospectiv și nici prospectiv. Ci doar ca «prezent». Ca dovadă că ești aici. Cine vorbește de «moartea» lui Baudrillard, habar n-are despre ce vorbește. Ea este un simulacru.

B: Ȋntr-un fel soarta mea seamănă cu a lui Orfeu. Care, aruncȃnd rapid, peste umăr, o privire spre Euridice, este condamnat ca ȋntr-un prezent continuu să rămȃnă ȋn Infern. Este că și cȃnd viața mea pre-existȃnd ei ȋnseși ȋși pre-simte propriul sfȃrșit - care ȋnsă nu mai apare niciodată - chiar de la naștere….

G.M.: Prin urmare «trăiești» ȋntr-un prezent infernal fără sfȃrșit. Fără scăpare. Din «momentul»…

B: Din «momentul» - dar este un non-sens să vorbesc despre un astfel de «moment» ȋntr-un «prezent» ȋn care fulgerător și mereu se schimbă toate (o pură, veșnică, schimbare) - deci din non-sensul «momentului» apariției uni gȃnd radical.

G.M.: ?

B: El, acest gȃnd, este excentric ȋn raport cu ceea ce este numit «realul». Este străin dialecticii care joacă ȋntre doi poli. Este străin chiar și gȃndului critic care se referă la un ideal al realului. Este mult mai aproape de un «altfel» de real. Nu are rădăcina ȋntr-o transcendență ideală. Este «punerea ȋn joc» a lumii așa cum o vedem, pipăi, gusta, mirosi, auzi - iluzie materială și imanentă. Ȋntocmai cum metafora este un joc cu adevărul. Un astfel de gȃnd-trăire, pare a veni din cu totul alte părți.

G.M.: De unde?

B: N-am «timp» să știu. Timpul, pentru mine, este moment fără durată. Iar eu sunt ȋntr-o astfel de «durată» și ea este ȋn mine. Nu pot «ieși» din ea. Așa cum nici Orfeu nu poate ieși din Infern. Ceva care se ȋntȃmplă tot «timpul» la nesfȃrșit fără să știi dacă e bine sau rău. Fără să se repete. Ȋntocmai ca ȋn „Cartea de nisip” a lui Borges [2]. După un plan pe care nu-l știi. Pentru că faci parte din el și nu tu l-ai proiectat. Și pare absurd. Și este absurd. Și nu ai nici măcar «timp» să te gȃndești la o astfel de absurditate.

G.M.: Dumneata, un fir de nisip – Borges. Metaforă- joc cu adevărul. Eu, vȃnătorul Gracchus – Kafka [3]. Simbol care rătăcește ȋntre două lumi. De fapt suntem, ȋntr-un fel, o medalie cu două fețe identice. Și, totuși, diferite…

B: Poftim?

G.M.: Nimic. Ȋmi auzeam gȃndurile…Continuă, te rog.

B: Eu ȋnsumi un călător care pășește nesigur asupra unui manuscris pierdut și care, ȋmpotriva unei evidențe suportabile, dorește să reconstituie societatea care este descrisă. Care s-a schimbat, ȋntre timp, de zeci, sute de mii, milioane de ori. Ca și mine…

G.M.: Hai să ne oprim un «moment», dacă e posibil așa ceva – și virtual, da - din drumurile noastre nesfȃrșite, paralel-intersectate, mereu aceleași dar schimbătoare, fără sfȃrșit; cărora le bănuim un astfel de «sfȃrșit» care ȋnsă nu apare și nu știm dacă va apărea. Și să ȋncercăm să privim totuși retrospectiv.

B: Orice, se zice, a ȋnceput cu obiecte, deși nu există un sistem de obiecte. Apoi s-a trecut la fenomene și acum la evenimente. Critica unor astfel de entități a fost bazată pe semne saturate cu ȋnțeles, ȋmpreună cu fantezia asociată a unei logici inconștiente și, de asemenea, cu o prestigioasă logică analitică mai mult sau mai puțin conștientă. Ȋntre aceste două logici se află visul antropologic: visul obiectului ca existent deasupra schimbării și uzurii, deasupra și ȋn afara echivalenței ci supus identității; dublat de cel al visul unei logici sacrificiale („zeii prin sacrificiu au sacrificat sacrificiul” s-a zis), a unui dar, revărsare, virtualitate, „consum ȋmpărțit cu diavolul”, un schimb simbolic.

Toate acestea ȋncă există și simultan ele dispar. Descrierea acestei proiecții a unui univers imaginar și simbolic a fost un obiect/fenomen/eveniment-oglindire a subiectului. Opunerea subiectului și a unei asemenea entități distincte a fost mult timp ȋncă semnificativă cum a fost o imagerie profundă a oglidei și scenei. Scena istoriei ca și scena de fiecare zi apare ȋn umbra istoriei ca o progresivă dezbrăcare a unei așa zise «evoluții». Astăzi scena și oglinda este dată pe un monitor și o rețea. Aici nu mai există nici o transcendență sau adȃncime ci numai o imanentă suprafață a operațiilor de desfășurare, plată, liniștită, calmă și funcțională a comunicării. Obscenitatea ȋncepe atunci cȃnd nu mai există spectacol, scenă, iluzie, atunci cȃnd orice lucru devine imediat transparent, vizibil, expus ȋn raza inexorabila lumină a informației și comunicării. Nu mai facem parte din drama alienării ci suntem cuprinși de extazul comunicării.

G.M.: Stop cadru! Dacă eu Gracchus, mă ȋntrerup din drumul meu ȋntre două lumi și mă plasez pe calea dumitale, cea a unei veșnice schimbări care acționează ȋn background-ul lumii așa cum o «vedem», «pipăi», «auzi», ș. a. m. d., schimbare din care te-am făcut să te «oprești» pentru o clipă (și dacă toate astea sunt posibile), nu cumva, fără să «conștientizezi» sau «conștientizȃnd intuitiv», fulgerător, fără durată care, acum, a devenit «durată» (pentru reflecție) ai o senzație stranie?

B: Nu știu, nu ȋnțeleg ce vrei să «comunici».

G.M.: Nu eu comunic acum. Ci dumneata, ȋmpreună cu mine care am devenit una și aceiași, să zic «entitate». Dacă a ne privi, privim, de «sus» (ne-am detașat), ce «vedem» ca simplu «martor», neimplicat, neidentificat nici cu «firul (virtual) de nisip» și nici cu «vȃnătorul Gracchus» ?

B: Păi ȋl văd pe «vȃnătorul» Gracchus. Zace nemișcat, pare că nu mai respiră și totuși numai mediul ȋnconjurător este o aluzie la posibilitatea morții sale. Ȋntr-o oarecare măsură, este și ȋn viață. Luntrea sa funerară a luat-o pe alt drum: o fi fost o mișcare greșită de cȃrmă, o clipă de neatenție a  cȃrmaciului care l-a dus ȋn fața unui ecran. La care privește. Ȋntr-un timp căzut din ore. Ȋncremenit. Așa se face că el, care a vrut să trăiască numai prin munții săi natali, călătorește după moarte prin toate țările lumii care se mișcă ȋn jurul său. Gracchus le face semne altora și ei, chipurile, răspund, «comunică». Are senzația că se află el ȋnsuși dincolo de ecran. Și mai are senzația că, alături de alții, bate mereu treptele unei vaste scări de onoare care străbate toate aceste țări ale lumii, urcȃnd, coborȃnd, luȃnd-o la stȃnga, la dreapta, fără să stea o clipă iar cȃnd vede undeva, sus, o poartă strălucind, se trezește ȋmpotmolit, fără rost, pe cine știe ce apă terestră. Viciul fundamental al morții sale ȋi rȃnjește ȋn cabina ambarcației….

G.M.: Iar «poarta» aceea a «legii» – nimic misterios. Sau misterul ȋnsuși pe care nu-l mai poți «percepe» pentru că faci parte din el. Te-a ȋnghițit. Carte de nisip. Ȋți ȋndrepți degetul să cauți prima filă. Zadarnic. Ȋntre mȃnă și copertă se interpun, de fiecare dată, alte file. Parcă izvorăsc din carte. Acum cauți sfȃrșitul. Imposibil! Numărul acestor pagini este de-a dreptul infinit. Nici una nu este cea dintȃi; nici cea din urmă. Nu știi de ce sunt numerotate ȋn mod arbitrar. Poate pentru a da de ȋnțeles să termenii unor sume infinite, ȋntr-un număr de asemenea infinit, atȃt sumele cȃt și numărul lor, admit orice număr. Șiruri ȋntretăiat-paralele. O rețea cu un număr infinit de dimensiuni. Toate ȋnsă corelate ȋntr-un mod de-a dreptul absurd. Lipsit de orice semnificație.

B: Chiar  tu, vȃnătorul Gracchus, o dată pătruns prin poarta aceea a «Legii» mult rȃvnită, uitȃndu-te cu o lupă la coperțile și cotorul uzat al cărții pentru a ȋnlătura posibilitatea oricărei șarlatanii constați că unele imagini ce apar ȋntre două mii de pagini nu se repetă niciodată. Simți că ea e un obiect de coșmar, un lucru nefiresc ce infestează și pervertește realitate. Și regreți acea «ȋmpotmolire fără rost» pe cine știe ce apă terestră …

G.M.: Mie-mi spui? Lui Gracchus care ți-a luat locul? Și care este acum, pur și simplu, un «fir de nisip» care apare și dispare simultan, excentric, lipsit de orice reper. Ȋn contrast cu vechiul, bunul, liniștitorul discurs asupra realității și raționalității – pe care ȋl mai țineam ȋncă minte și-l rosteam ca pe o rugăciune ȋmpotmolit adesea ȋntre «două» lumi. Discurs care paria pe faptul că există ceva (ceva cu sens) mai curȃnd decȃt nimic și care, ȋn ultimă instanță, se baza pe păstrarea unei lumi obiective și descifrabile? Aceasta era clar o reducere ad absurdum a limbajului. Numită «conceptuală». Iar ce «văd» acum este, de fapt, o transfigurare ironică prin limbaj care constituie chiar  evenimentul limbajului. O restituire fundamentală a lumii și limbajului cu care…

B: cu care gȃndul acesta rebel, radical, restituie iluzia fundamentală a lumii și limbajului și prin care el, gȃndul acesta, lucrează… Un gȃnd anti-gravitațional care caută să ajungă la o «excentricitate» a realității, o atracție globală a vidului către periferie.

G.M.: transformată, implementată, ȋn lumea atȃt de familiară a «văzului», «auzului», «mirosului», ș.a.m.d. «obișnuite» din care noi, fără să știm cum, ne-am desprins. Și acționează acolo și acum prin rețele multiple «wireless» din care orice protecție «firewall» care mai are pretenția de a păstra secretul personalității și subiectivității a devenit și ea o iluzie. Fiecare «nod», dintre milioanele, miliardele, miliardele de miliarde, al unei astfel de rețele fiind cȃte un «Gracchus» care nu mai plutește dezorientat, la nesfȃrșit, pe apele Stinxului ȋntre «două» lumi ci face parte, simultan din ambele fără nici o ieșire, identic cu el ȋnsuși și identic cu toți ceilalți…

*

Aici m-am trezit. Intrȃnd ȋntr-un alt coșmar. Mai «coșmăresc». Nu cumva ceea ce ne-a făcut, pe mine și pe Baudrillard, să «percepeam» anterior, ȋmpreună cu Gracchus devenit «fir de nisip», nu există de fapt decât în «realitatea» percepției noastre absurde ? Care este rodul Creației de nivel superior și care se joacă cu noi ! Jocul acesta nu este cumva conceput astfel încât Divinitatea să scape de singura ei posibilă moarte și anume plictisul? Și de aceea nouă, creaților, ni s-a dat aparent «cheia» jocului – ironie la puterea «aleph» [4] a unui singur univers – cheie pe care noi o căutăm mereu, uneori fără să știm? Avȃnd iluzia că găsirea aceastei chei ne poate face Dumnezei în locul Creatorului nostru, jocul avȃnd în el «cheia» propriei distrugeri. Deci avȃnd miză?

Sau și mai abominabil. Chiar dacă  vom găsi o astfel de  «cheie» , nu va fi cumva decȃt, pur și simplu, un «simulacru» al ei? Pentru că niciodată nu vom putea să luăm locul Creatorului! Deoarece o astfel de «parolă», «cod genetic», etc., se schimbă ȋncontinuu. Printr-o ironie absolut supremă, la puterea unui «tau» [5] de „aleph-uri” al unor  universuri transfinit numărabile. Fiind definitiv condamnați să rătăcim ȋntr-un desiș nesfȃrșit ȋn care «regulile jocului» se schimbă «instantaneu». Nefiindu-ne acordată nici o șansă de a deconspira ceea ce, ȋntr-adevăr, este o «crimă perfectă».  Inclusă ȋn «Logosul Divin» heraclitean. Care demistifică acum superba, «dată o dată pentru totdeauna», «imuabil-neschimbătoarea» «Lumea a Ideilor» (poveste) platoniciană. Cea care ne-a vrăjit manipulȃndu-ne de peste două mii cinci sute de ani. Și nu ne mai rămȃne decȃt altă manipulare. Și anume să urmăm  inconștient și plini de speranță, soluția pe care o propune Baudrillard, rȃzȃndu-și ȋn barbă, că ne-a creat o nouă iluzie «creaționistă».  Pentru că spune el: ” Noi trebuie să prindem în capcană realitatea, noi trebuie să mergem mai repede decât ea. Ideea de a merge mai repede decât propria noastră umbră. Cuvintele merg mai iute decât semnificația. De fapt, noi suntem orfani de o realitate care sosește prea tarziu și care este numai, ca și adevărul, un raport oficial decalat in timp”. Și proștii ȋl cred, crezȃnd totodată ȋn «redemptivitatea» (izbăvitoare) a artei ȋn general redusă la «text». Producȃnd, ȋn numele unei «libertăți» (care ȋnsă este condiționată, libertatea unor automate stohastice) șiruri de cuvinte mereu noi, abracadabrante, la nesfȃrșit. Ȋn speranța că din delirurile lor (sistematizate) patologice, va rămȃne, din pură ȋntȃmplare, ceva care să se potrivească cȃt de cȃt cu «cheia» originară și originală aleatoriu ubicuă care, chipurile, produce noi și noi «realități». Realități ale căror aceste șiruri de cuvinte le sunt vestitori. Ca apoi el, Baudrillard, să revină mefistofelic: „Nu știm cum stau lucrurile cu virușii, care le este destinația, dacă au vreuna. Mai mult ca sigur, tocmai pentru că nu au destinație au o eficacitate atȃt de tulburătoare. Apariția bruscă a unei cauzalități indeterminate pune totul sub semnul ȋntrebării. Brusc, gȃndirea trebuie și ea să devină virală. Cu tot ce-i mai bun și mai rău ȋn asta”.. Și aceiași proști, trezindu-se, rămȃn din nou gura căscată. Și, de astă dată, fără replică. Lăsȃndu-se furați de o asemenea «gȃndire virală» cu toate «consecințele» ei pe care le și acceptă. Ȋn lumea «plată, liniștită, calmă și funcțională a comunicării» unde „Obscenity begins when there is not spectacle, no more stage, no more illusions, when everything becomes immediately transparent, visible, exposed in the raw and inexorable light of information and communication. We no longer partake of the drama of alienation, but are in the extasy of communication”, care a devenit acum «Lumea noastră cea de toate zilele» – un simulacru.

*

Vreți concluzii? Eu, deocamdată, nu am. Poate ȋn  textul care urmează.  Și ȋn care genialitatea lui Wittgenstein care descoperă «jocurile de limbaj» este exploatată, la fel de delirant, de postmodernism.

NOTE

[1]  Cele spuse de Baudrillard ȋn continuare sunt preluate (cu unele modificări ce aparțin lui G.M.) din: Jean Baudrillard, Radical Thought, http://www.uta.edu/english/apt/ collab/ texts/radical.html , translation of Jean Baudrillard's „La Pensée Radicale”, published in the end of 1994 in French by Dens Tonka, eds., Collection Morsure, Paris, 1994, Jean Baudrillard, Paroxistul indiferent, Ideea Design & Print, 2001, Jean Baudrillard, The Ecstasy of Communication, Semiotext(e) Bernard Schutze and Caroline Schutze, 1988, Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, Ann Harboor The University of Michingan press, 2004.
[2] Jorge Luis Borges, Cartea de nisip (proză completă ,2), Polirom, 2006.

[3]Franz Kafka,  „Vȃnătorul Gracchus”, ȋn Amurgul imperiului, proza austriacă modernă, BPT, 1968
[4]Oskar Beker, Fundamentele matematicii (Partea C. Teoria mulțimilor –texte de Georg Cantor, „Fundamentele unei teorii generale a varietăților (1883)”), ed. Științifică, 1968.
[5] Oskar Beker, Op. cit.

eidotomii

Frica

de Patrick Călinescu

Frica te domolește; te astâmpără; te cumințește: îți subjugă ființa în numele unui escapism fals; te reduce la cel mai în măsură să te mențină identitar element din personalitatea ta; te aliniază la toanele ei; te face complicele său; te bidimensionalizează; te re-înființează din puncte intermitente încărcate cu o oarecare doză de curaj, atât cât să-ți ajungă să-ți traversezi întreg frica.

Frica te trimite înapoi la tot ce e mai prost din tine; te re-construiește din propriile rebuturi și te transformă într-un Frankenstein afectiv cu alură de Herakles.

Frica te re-condiționează: te re-creează din alte condiții ontice, inferioare celor în virtutea cărora funcționezi ca atare; te vulcanizează: îți re-configurează presiunea emoțională prin împuținarea atmosferică a curajului; te re-portretizează pentru a-i semăna cât mai bine cu putință.

Frica te caricaturizează; te stilizează: devii ciorna veșnic neterminată a propriei tale persoane; rămâi pentru totdeauna manuscrisul unei opere ontice imposibil de dus vreodată la punct; te scrie într-o manieră incompatibilă cu bunul de tipar existențial; nu ajungi să fii niciodată cartea terminată și așezată curajos pe biroul criticului behaviorist.

Frica te minimalizează; te smulge brusc din largul tău originar și te înghesuie într-un strâmt adoptiv ce-ți păstrează din irepetabilitate numai repetabilitatea miniaturizării ontice prin care treci.

Frica te diseminează; îți împrăștie ființa pe întreaga suprafață a psihicului tău; te de-nucleizează; toate centrele tale filingale ți le periferieizează unul după altul, nu consecutiv, ci simultan.

Frica te extirpă din tine însuți; te extrage din ființa ta; te mută într-o zonă marginală a persoanei tale, de unde singurul lucru pe care îl mai poți face, o dată colonizat în suburbiile propriului tău eu, este să te contempli de la distanța la care te afli și, în măsura în care te interesează, să-ți analizezi frisoanele cărora le-ai căzut victimă.

Frica este secundarul, inferiorul, minimalul Frankenstein din Herakles. Secundarizat, inferiorizat, minimalizat, Herakles este Frankenstein. Partea din întreg. Răul din bine. Bineînțeles că aș putea continua abstragerea mea sinecdocală și prin negativul din pozitiv, inferiorul din superior, etc., dar prefer generalizarea oricărei particularizări, indiferent de cât de detaliată ar fi, și aleg formula standard a maniheismului, pe care însă o modific puțin, dar numai formal, în sensul unei inversări mai accentuat moralizante a celor doi termeni din care este alcătuit.

Frica este așadar un sentiment parțial. Dar nu psihic, ci din punctul de vedere al mecanicii ontice. Ea te paralizează: flexibilitatea ta afectivă nu mai are amploarea originară; te dizabilizează într-o mai mare sau mai mică măsură, în funcție de cât de instabil este echilibrul maniheist al persoanei tale. Cu cât pendularea lui este mai amplă, cu atât dizabilitatea îți este mai severă. Cu cât ești mai heraklian în tendință, cu atât ești mai frankenstenian în manifestare. Și când frica însăși paralizează balansul echilibrului maniheist într-o anume direcție, persoana ta rămâne suspendată în vârful acelui sens de înclinație comportamentală, fără șanse prea mari de a-i re-stabili simetria între componentele ei.

Frica este prin excelență sentimentul secundarului: te preschimbă în omul re-creant; este în esență sentimentul inferiorului: devii, sub guvernarea ei, omul rebutier; și este însuși sentimentul minimalului: ai ajuns un om mic.

#
vizitaţi şi blogul autorului

noema

Revista Presei

~> alte recomandări