~ Sorin-Mihai Grad - De unde până unde...
~ Axel H. Lenn - Duhoarea securistă a sutanelor
~ iQ666 - Mai departe
~ Ştefan Bolea - Nihilismul înarmat: Manifestul lui Pekka Eric Auvinen
~ Radu-Ilarion Munteanu - Proliferarea urii profesioniste
~ Adrian Ioniță - Căderea în tâlc-reflexii la inceput de an-
~ Diana Todea - Pe drumuri [interogație]
~ Lucia Dărămuş - Interviu cu Ruxandra Cesereanu

egoZaur

De unde până unde...

de Sorin-Mihai Grad

Când am pornit EgoPHobia ne-am dorit să facem o e-revistă literară care să ne placă atât în calitate de cititori cât şi ca autori. Aşa că am încercat să combinăm ce ne-a plăcut pe la alții şi să nu preluăm necorectat ce ne-a deranjat prin alte părți. Unele dintre cele din urmă ne-au ieşit, altele nu. De exemplu n-am reuşit decât pentru scurte perioade să scoatem revista la 2 luni, cum ne-am propus inițial, în schimb îi informăm pe toți cei care ne propun texte spre publicare dacă ele vor apărea sau nu în EgoPHobia. Şi, da, recunosc, ne-am inspirat ici-colo de la Respiro, Sisif, Argos, Clouds, diverse jurnale ştiințifice etc., dar n-am copiat formatul sau modul de lucru al nimănui şi nici nu se poate spune că EgoPHobia ar fi o clonă sau o combinație a unor reviste mai bătrâne decât ea.

Alte idei şi modificări au apărut pe parcurs, iar acum, după trei ani şi jumătate de la prima apariție, EgoPHobia este o revistă individualizată în spațiul literar românesc, n-o spunem sau simțim doar noi, cei care ne ocupăm de ea. E eterogenă, nu e neapărat o revistă scrisă de redactori şi colaboratori permanenți, mai nimeresc prin ea, cu sau fără vina noastră, şi texte apărute prin alte locuri, dar... Aici completați voi, să nu ziceți că mă laud. Şi cred că ați găsi cu ce, de vreme ce am remarcat că unele din ideile noastre, nu neapărat total originale, au fost preluate de alte e-reviste literare, uneori chiar prea exagerat. Inițial m-am gândit să le scriu celor în cauză că măcar alte fonturi puteau folosi, dar m-am abținut, dând totuşi vina pe lipsa de timp. Apoi mi-am dat seama că ar fi fost o pierdere de vreme să mă mai gândesc la chestiuni de genul ăsta.

Sunt destui care n-au inventat nimic, dar au apropiat de perfectiune mult mai semnificativ unele lucruri sau domenii decât cei care le-au inițiat. Nu există revista literară perfectă, dar ne dorim ca EgoPHobia să aibă o cât de mică influență asupra unor publicații care vor fi mai bune decât a fost ea vreodată. Cei cu care voiam să glumesc mai sus pot fi liniştiți, nu-i paşte acest pericol. Poate că dacă-şi pun capetele la contribuție şi-şi deschid mai bine ochii vor ajunge şi ei la forma care li se potriveşte şi vom ajunge să împrumutăm şi noi vreo idee de la ei, nu-i exclus. Până la urmă nu contează doar ambalajul, numai conceptul sau conținutul singur, ci felul în care le îmbină cel care le oferă. Ai (văzut) o idee care ar face EgoPHobia mai bună, mai completă sau mai interesantă? Comunică-ne-o şi, dacă ni se potriveşte, o s-o amestecăm în ce e EgoPHobia.

Duhoarea securistă a sutanelor

de Axel H. Lenn

            Verdictele de colaborare cu securitatea ale preoților cu funcții cheie în biserica ortodoxă română au declanşat din partea acesteia două reacții cuplate: (1) o reacție de solidarizare a preoțimii în jurul poalelor noului patriarh, al cărui dosar a fost făcut dispărut în timpul răscoalei din 1989 - când se pregătea debarcarea lui Teoctist, însă, din cauza vârstei mult prea tinere a lui Ciobotea, s-a preferat păstrarea defunctului patriarh şi înscăunarea lui Daniel ca mitropolit al Moldovei, funcție din care avea oricum să fie propulsat direct în scaunul patriarhal; şi (2) o reacție de discreditare a Consiliului Național Pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), pe un ton de o aroganță iritată, ofensivă. Nu trebuie multă şcoală pentru a detecta substratul şi reflexele din spatele acestor reacții, care reprezintă soluțiile disperate prin care nişte oameni cu mult prea multe potlogării prin dosare şi cutele rochiilor încearcă să rămână deasupra, cumva intangibili, sacrosancți. Voi recurge la o singură generalizare generoasă în cadrul acestui text, din două motive: în primul rând, BOR ține să demonstreze valabilitatea unei zicale străvechi binecunoscute (cine se aseamănă, se-adună); în al doilea rând, nu am văzut față bisericească să exprime o altfel de atitudine vis-a-vis de colaboraționismul personal sau al altor colegi de breaslă. Dar, să vedem ce au găsit de exprimat turnătorii, potlogarii şi complicii acestora din cadrul sinodului BOR.
"Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în starea şi structura actuală, nu poate să evalueze în mod nepărtinitor şi nepartinic activitatea clericilor ortodocşi din timpul dictaturii comuniste" - după cum se poate remarca, poziția oficială a BOR pe subiectul colaboraționismului preoților începe sentențios cu incriminarea şi decredibilizarea unei instituții a statului care funcționează în baza unui cadru legal bine delimitat şi, de ce să nu o spunem, în lipsa unor legi care să permită încadrarea penală a faptelor investigate şi lustrația societății de căpuşele securisto-staliniste. CNSAS investighează activitatea foştilor agenți şi colaboratori ai poliției politice, activitate care contravine oricărei morale, decențe şi pretenții de civilizație, aşa cum a fost consemnată şi arhivată de către securitate. Cu alte cuvinte, CNSAS este o instituție care face lumină: ai semnat un act de colaborare ca să scapi de puşcărie este o treabă, deloc onorabilă dar scuzabilă; faptul că ai umflat dosarul cu turnătorii şi potlogării ca să ajungi pe culmi este o cu totul altă treabă. Din această primă frază a comunicatului BOR deducem cu uşurință că CNSAS depune o activitate părtinitoare şi, mai mult decât orice, partinică. Care ar fi cele două părți? De o parte a baricadei s-ar situa, în mod clar, securiştii, iar în cea de a doua cei care au avut de suferit din cauza acestora. Din păcate, cea de a doua tabără este, în mare măsură, de mult timp în pământ, întrucât n-a reuşit să supraviețuiască lagărului comunist. A incrimina şi a denigra victimele comunismului nu reprezintă decât o măsură a abjectitudinii incalificabile a Excremențelor care formează sinodul BOR.
            În altă ordine de idei, au existat cazuri de verdicte partinice ale CNSAS, rectificate ulterior. Nu toate, e adevărat. Cazurile anumitor figurine din partidul românica mahalagească sunt notorii. În privința clericilor colaboraționişti însă, singura acțiune partinică a constat în tergiversarea jenantă a discutării dosarelor şi a emiterii verdictelor. În mod evident, această acțiune partinică nu a avut o cauză politică, ci una clericală, grație tentaculelor întinse de BOR asupra lumii politice. În acest caz, se aplică de minune o altă zicală, "cine zice [i.e. acuză], ăla este [partinic]".
          "Din luările de poziție ale unor membri ai Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), Sfântul Sinod constată comportamentul în vădită contradicție cu legea şi principiile deontologice ale statutului de membru în Colegiu. De asemenea, Sfântul Sinod constată metoda defectuoasă de lucru a acestei instituții privind activitatea unor clerici ortodocşi din perioada dictaturii comuniste. Potrivit legislației în vigoare, deciziile luate de Colegiul CNSAS trebuie anunțate în scris persoanelor interesate, adică atât celui care a cerut verificarea, cât şi celui care a primit verdictul, şi nu făcute publice prin scurgere de informații către presă. În plus, unii ierarhi ortodocşi au fost amenințați prin presă, înainte de a se pronunța verdictul, într-un limbaj umilitor, în mod curios, similar cu cel al anchetatorilor de la securitatea de altădată. Până în prezent nu avem cunoştință de rezultatul vreunei anchete asupra acestor cazuri de indisciplină internă, nici de către CNSAS, nici de către Comisia parlamentară care se ocupă de controlul activității CNSAS, situație care pune sub semnul întrebării credibilitatea acestei instituții". Denigrarea este sistematic extinsă şi la alte organisme ale statului de drept. În fond, existența BOR numără un şir spectaculos de incursiuni politice periculoase, care nu fac altceva decât să submineze principiile statului de drept în România. Voi menționa numai teroarea legionară. Revenind la comunicat, este surprinzător aplombul lecțiilor de deontologie şi legalitate din partea unei entități care încearcă să eludeze legile țării. Este jenant să apară în presă informații de interes general, cum ar fi dosarele clericilor polițieneşti, mai ales când aceştia aparțin vârfului ierarhiei BOR. Desigur, nu am nici un dubiu că sacrosanctul sinod ar fi preferat muşamalizarea completă a porcăriilor din trecut. Faptul că unii clerici polițieneşti s-au simțit umiliți de un anume tip de limbaj mi se pare extrem de penibil. Cred că ar fi fost cazul să se simtă stânjeniți pentru toți anii de coprofagie stalinistă la care au consimțit fără a clipi - însă pentru acest lucru ar fi nevoie de bun simț, noțiune după câte se vede extraterrestră în rândul clerului.
          "Biserica a fost, în timpul dictaturii comuniste, singura instituție care nu s-a identificat cu ideologia ateistă de stat, ceea ce a determinat din partea regimului ateu folosirea prin intermediul fostei securități a unor mijloace de presiune inimaginabile, inclusiv forțarea la cooperare şi semnarea de angajamente. Întrucât nu ține cont de contextul extrem de ostil în care Biserica a supraviețuit şi nu poate înțelege umilirea  şi şantajul la care au fost supuşi clericii ortodocşi în timpul dictaturii comuniste, Colegiul CNSAS, prin verdicte sale sumare, pripite şi tendențioase, nu poate, în starea şi structura actuală, să evalueze în mod nepărtinitor, nepartinic şi obiectiv activitatea clericilor ortodocşi din timpul dictaturii comuniste". Desigur, BOR nu s-a identificat cu ideologia comunistă, nu. O ridica în slăvi, alături de iluştrii conducători, cu ocazia fiecărei slujbe. În cazul în care comunismul ar fi supraviețuit încă 100 de ani în România, am fi asistat foarte probabil la canonizarea soților Ceauşescu. Cazurile de şantaj, adică oameni care nu aveau încotro şi trebuiau să semneze colaborarea cu securitatea din motive de sănătate, viață etc sunt extrem de puține; acestea nu constituie, cum lasă să se înțeleagă mizerabilul comunicat al BOR, majoritatea situațiilor de popi polițieneşti. Pe de altă parte, apetența pentru hainele de victimă manifestată nonşalant de sinodul BOR nu este numai deplasată, ci de-a dreptul infectă. Mai mult, nimeni nu te obliga să şi mănânci rahat, te puteai sustrage lejer. Există numeroase cazuri de oameni care au semnat actul de colaborare, au scris două note irelevente şi şi-au văzut de treabă. Pe când cei mai mulți au umflat dosarele unor nevinovați în numele gloriei personale.

"Prin urmare, Comisia de istorici a Bisericii Ortodoxe Române - înființată prin hotărârea luată în şedința Sfântului Sinod din luna februarie 2007, desfăşurată sub preşedinția vrednicului de pomenire Părintele Patriarh Teoctist - va continua studiul privind persecutarea şi suferința Bisericii Ortodoxe Române în perioada dictaturii comuniste. Având în vedere perioada îndelungată a regimului comunist din România, Comisia va elucida toate aspectele legate de situația Bisericii Ortodoxe Române în anii comunismului". Comisia de istorici a fost înființată pentru a studia în paralel cazurile de colaboraționism în rândul clericilor. Deodată, remarcăm schimbarea macazului - sau demascarea adevăratelor intenții ale comisiei de nefastă pomenire, anume "persecutarea şi suferința BOR". În timpul regimului comunist, BOR a suferit două transformări majore: (1) epurarea inițială a clericilor filolegionari, şi (2) stalinizarea, adică transformarea bisericii într-o unealtă a regimului, care a nenorocit şi distrus un număr foarte mare de vieți. Desigur, a existat rezistență din partea anumitor clerici şi, în mod inevitabil, rezistența a sfârşit în lagărele comuniste, nu în structurile de conducere ale BOR. Faptul că sinodul securistosmic de astăzi se ascunde după clericii epurați de regimul trecut, tocmai în vederea construirii bisericii ortodoxe comuniste din România (țara care a avut primul şi singurul "rege democrat", i.e. comunist, al istoriei, Mihai I), reprezintă o nouă măsură a abjectitudinii acestuia.
"Evaluarea acestei perioade se va face potrivit propriilor criterii de analiză care vor face distincție între situațiile în care colaborarea cu securitatea a adus daune Bisericii sau unor terțe persoane şi cele în care colaborarea a fost o condiție a supraviețuirii şi activității misionare-pastorale a comunităților bisericeşti. Rezultatele acestor cercetări vor fi aduse periodic la cunoştința credincioşilor şi a opiniei publice în special prin presa bisericească (postul de televiziune Trinitas TV, radiourile şi publicațiile bisericeşti, internet, etc.), dar şi prin alte canale media, iar, la finalizare, vor fi publicate într-o lucrare la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, cu titlul "Supraviețuirea şi suferința Bisericii în timpul dictaturii comuniste". Această lucrare se justifică cu atât mai mult cu cât, potrivit literei şi spiritului Constituției României şi Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor, cultele sunt autonome față de stat şi au propriile instanțe de judecată morală şi canonică". După câte se vede din citatul anterior, rezultatele aşa-zisei cercetări sunt deja stabilite, trebuie doar fâsâite pe diverse canale mediatice - hai să facem o comisie extraordinară de anchetă "noi pentru noi şi numai pentru binele nostru" care să aşeze grațios cununa spinoasă de victimă pe căpăstroacele noastre de călăi! Iată cum gândesc menestrelii bisericoşi ai ceauşismului! Un aspect stupefiant al citatului anterior se referă la criteriile personale ale BOR, după care BOR se va judeca de una singură. Ce-ar fi, bunăoară, ca toți hoții şi criminalii să-şi organizeze un sindicat şi să se judece singuri, în context? BOR nu vrea să audă decât de acțiunile membrilor săi care au avut efecte în primul rând asupra BOR; repercursiunile asupra laicilor sunt pe planul trei. Au murit oameni? Au suferit oameni de foame şi de frig? Dacă această suferință a permis supraviețuirea bisericii, atunci a fost binevenită. Asta ne spune, de fapt, sinodul BOR.  Acesta reprezintă şi motivul pentru care BOR se sustrage investigațiilor CNSAS şi respinge verdictele acestei instituții a statului de drept, instituție îndreptățită să le emită. A invoca o lege pentru a te sustrage alteia constituie un giumbuşluc penibil. Ce-ar fi dacă BOR ar decide să se sustragă definitiv constituției şi să sisteze astfel sucțiunea pe care o exercită asupra țâțelor leşuite ale bugetului de stat? Nimic mai simplu, ar sucomba în trei zile. Oricum, rolul secular de curvă politică (rol jucat de toate bisericile, nu numai de BOR) a devenit desuet - deh, a început să se lumineze prostimea - la noi mai puțin, însă în 10 ani şi prostimea noastră se va fi împuținat drastic.
          "Aşa-numita deconspirare a clericilor colaboratori ai securității, prin verdicte de ordin moral, care seamănă cu asasinatele morale, se încadrează într-o campanie amplă şi pe termen lung de discreditare a Bisericii şi diminuarea rolului acesteia în societatea românească, inclusiv prin scoaterea icoanelor şi orelor de religie din şcolile publice, precum şi prin încercările de reducere a sprijinului Statului pentru activitățile Bisericii. În acest context, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române adresează clerului şi credincioşilor îndemn la rugăciune, discernământ şi comuniune bisericească". După câte ştiu, imediat după răscoala din 1989, icoanele au luat locul tablourilor lui Ceauşescu, iar orele de religie au substituit orele de educație patriotică [i.e. comunistă], şi au rămas neclintite până astăzi. Apreciez utilitatea acestora, ca şi utilitatea sloganului "degeaba ştii să citeşti dacă n-ai citit biblia", afişat ostentativ prin marile intersecții - până nu citeşti cu proprii ochi, e greu să-ți imaginezi marea făcătura numită creştinism şi enormitățile vehiculate, de secole bune, sub pretext de spiritualitate. Dincolo de agonia repulsivă a creştinismului, nu există nici o acțiune de discreditare a bisericii, cu atât mai puțin din partea statului român, care o duce în spinare. Există numai o răuvoitoare acțiune de sustragere a clericilor din fața mizerabilului trecut al acestora şi de denigrare pestilențială a instituțiilor şi a legilor statului de drept - lucru pe care îl înțeleg parțial, aceşti oameni sunt instruiți să nu dea socoteală nimănui, în fond lucrează pentru un personaj care nu există. Abite in malam crucem, Excremențele voastre! 

minDisecţii

Mai departe

de iQ666

Cred că-i o adevărată artă să ştii când să pleci de undeva de unde nu-i neapărat nevoie sau să renunți la ceva care încă poate continua. Artiştii care o performează nu au poate faimă ca artişti, dar cu siguranță n-au probleme în a-şi valorifica talentul aferent. Sună sinistru începutul acesta de articol şi deja văd prieteni&duşmani tresărind, renunță iQ la EgoPHobia? Mai ales după ce-a scris acu' două numere. Recunosc, în exclusivitate pentru voi, că am gânduri de genul ăsta. Problema cea mai mare e timpul. Mi-e tot mai greu să-mi aloc timp pentru scris, o puteți remarca şi prin alte părți pe unde mai trimit sau public texte. Tot mai des îmi vine să admit că a fost o perioadă frumoasă cât am scris şi publicat sub acest pseudonim bizar, iQ666, dar că sfârşitul ei e aproape. Deocamdată nu ştiu ce voi face, cât îl mai las pe iQ să supraviețuiască la limita minimă. Mai am pentru el idei nevalorificate, deloc sau pe deplin, şi ştiu că a abandona acum nu s-ar potrivi cu imaginea pe care o am despre iQ. Deci nu sunt un artist, case closed. Mi-ar plăcea să pot picta, cânta sau sculpta, dar nu m-ar deranja deloc să posed talentul de a şti când e cazul să las ce fac pentru altceva mai potrivit. Am dubiosul obicei de a încerca să termin ce încep chiar dacă nu mai are sens nici măcar pentru mine. Aş vrea să ştiu acum ce se va-ntâmpla cu iQ mai departe, dacă voi mai găsi resurse pentru el sau voi renunța într-o zi la el fără a-i mai oferi vreo şansă. De-ar fi să fie a doua variantă l-aş îngropa acum, să nu mă mai irosesc în agonia lui.

Ce-au de-a face lamentațiile şi gândurile mele cu tine, cititorule de revistă culturală? Deschide un ziar. Câți dintre cei care apar pe-acolo nu au talentul pe care mi-l doresc? Unii dintre aceştia devin doar ridicoli, alții din păcate influențează unora sau chiar tuturor existențele.
Nu mă refer aici doar la politicieni. Un exemplu clasic e în cinematografie, unde din banii pentru realizarea unor noi filme, puțini cum sunt, destui se scurg spre regizori care au avut destule şanse să spună ce-au de spus, dar cel puțin de la o vreme n-o mai fac convingător. Altul e în literatură, unde reviste cu trecut respectabil, dar necitite acum de nimeni sunt finanțate să continue-n aceleaşi formule falimentare, în loc să se caute soluții pentru a le aduce necesarele schimbări pentru ancorarea-n realitatea actuală. Poate că nu te-aş plictisi dacă aş mai continua, dar ştii cum e cu inspirația şi transpirația, uneori se mai compensează, măcar parțial.

Nihilismul înarmat:
Manifestul lui Pekka Eric Auvinen

de Ştefan Bolea

[traducere din engleză de Aida Mihai]

Pe 7 noiembrie 2007, Pekka Eric Auvinen a mitraliat 8 persoane la liceul Jokela în Finlanda. După această acțiune, autorul masacrului s-a alăturat şi el celor 8, împuşcându-se în cap. În toată lumea cazul a cunoscut amploare media, informații despre autorul crimelor putând fi găsite pe mai multe bloguri. Diferența principală dintre Eric şi ceilalți criminali în masă constă în faptul că ucigaşul finlandez pare a fi inspirat de principiile călăuzitoare ale practicii nihilismului, care trimite la doctrina rusească originară din secolul al XIX-lea, în care nihilismul şi terorismul  se îngemănau.  Eric a câştigat atenția şi faima după care a tânjit - i-am văzut "Manifestul" pe câteva forumuri dar întotdeauna reacția generală era: "nu vrem să îl citim - ar trebui să îl ignorăm - este nebun.". Ignoranța dă naştere numai fricii şi repetiției. Dacă am ignora Mein Kampf, Manifestul lui Marx, Biblia Satanică şi aşa mai departe, am fi nevoiți să le retrăim în lumea noastră. Dimpotrivă, ar trebui să le studiem pentru a înțelege natura răului şi pentru a ne asigura că ele nu au un rol activ în viața noastră de zi cu zi. Dacă cuvintele lui Eric ar fi cenzurate şi trecute sub tăcere, s-ar ivi alți câțiva "Erici", zguduind temeliile societății noastre, pentru că sistemul care l-a creat pe ucigaşul Jokela nu se va schimba, producând alte simulacre ale răului absolut.

Aşadar haideți să îl ascultăm - să încercăm să îl înțelegem - să îl analizăm până când devine ceea ce este de fapt, nu o vedetă, nu "tricoul lunii" aşa cum spunea un personaj din  Se7en,  ci un tânăr inteligent şi idealist, probabil deprimat şi naiv, ale cărui acțiuni şi libertate l-au transformat într-un monstru, şi a cărui hotărâre l-a transformat pe el şi pe colegii săi în victime.

Oamenii retardați şi abrutizați, labili psihic, se reproduc mai mult şi mai repede decât cei inteligenți şi echilibrați. Legile protejează majoritatea retardată care selecționează liderii societății.

Avem de-a face cu acelaşi principiu sociologic prezentat în videoclipul Evolution al trupei Korn - nu ştiu dacă este recunoscut din punct de vedere ştiințific, dar am văzut cu toții la ştiri că oamenii săraci, needucați, se reproduc cu o viteză mai mare din motive diferite: lipsa măsurilor contraceptive, crezurile religioase, şi aşa mai departe. Teama generată de posibilitatea scăderii coeficientului de inteligență (IQ) general este întemeiată - la urma urmelor suntem acaparați şi nivelați de un dictat economic şi după aceea suntem controlați de o societate a spectacolului, în care canalele de televiziune ne "spală  creierele" şi ne adorm în timp ce noi suntem încă lucizi. Nu ştiu dacă aceasta este numai abrutizare, dar cu siguranță este apatie, lipsa angajamentelor şi absența activității cerebrale. Pentru a merge mai departe, Eric descoperă două modalități radicale de a ieşi din "idioțenia" copleşitoare care ne caracterizează societatea actuală: dictatura şi moartea generală.

Pentru această problemă mai există şi o altă soluție: oamenii abrutizați să fie sclavi, iar cei inteligenți să fie liberi. [.]
Desigur există şi o soluție finală: moartea întregii rase umane.

Prima soluție poate explica de ce masacrul a avut loc pe data de 7 noiembrie, la cea de-a 90-a aniversare de la revoluția bolşevică - cu mențiunea că revoluția roşie nu a avut ca rezultat o dictatură a inteligenței; ba din contră, elitele erau în mod constant descurajate, ucise sau întemnițate. Ne putem gândi la romanul  lui Aldous Huxley, Brave New World, în care existau autobuze speciale pentru indivizii intelectuali superiori Alpha şi altele pentru muncitorii needucați şi neinteligenți Gamma. Cel de-a doua soluție, propusă de Philip Mainländer în secolul al XIX-lea, nu este nouă în istoria filosofiei - este o consecință a pesimismului Schopenhauerian care imaginează moartea superioară durerii/ vieții.

Democrație.crezi că democrație înseamnă libertate şi justiție? Te înşeli.
Democrația este o dictatură a majorității morale., iar majoritatea este manipulată şi condusă de mafia statului.

Aici Eric îmi aminteşte de diagnosticul lui Nietzsche asupra societății secolului al XIX-lea, expusă în "Dincolo de Bine şi de Rău": "astfel, democratizarea Europei se îndreaptă către crearea  unui  nou tip de individ, dispus sclaviei.". De fapt el îşi urmăreşte ideea
primară cum că democrația este un tip de dictatură a majorității "idioate" care este manipulată fără milă de un mic procent de Illuminați.

Îmi vei spune probabil că sunt "alienat", "nebun", "psihopat", "criminal" sau tâmpenii de genul ăsta. Nu, adevărul este că eu sunt numai un animal, un om, un individ, un dizident.

Nu a greşit aici - reacția imediată şi pe termen lung cu privire la cazul lui constă în clasificarea sa în categoria celor afectați psihic. Este un clişeu trivial să punem semnul de egalitate între criminalitate şi psihopatie, deşi această echivalență nu are nici o justificare legală. Am putea spune că este o reacție a societății, căreia nu îi pasă de intențiile unui criminal şi care vrea să-l şteargă din memoria sa colectivă. Societatea are nevoie de siguranță, pace, confort şi consideră că oricine îi deranjează liniştea trebuie expulzat din ea. Eric însuşi  se numeşte selecționer natural (eu, ca şi selecționer natural, îi voi elimina pe toți cei pe care îi consider nepotriviți, o ruşine pentru rasa umană şi ratați în selecția naturală) - este evident că societatea ca întreg, care poate fi mediocră sau poate avea un nivel ridicat, poate fi rea şi impersonală, indiferentă şi apatică, este adevăratul "selecționer artificial" care se asigură că Eric şi alți nihilişti vor deveni numai o statistică şi nimic altceva şi că vor fi şterşi din istorie şi - mai direct - că genele lor vor fi anulate.

Nu am în intenție să îl transform pe Eric într-un martir sau erou şi nu vreau să insinuez că a avut dreptate în vreun fel. Încerc să argumentez că este explicabil şi de înțeles în condițiile nihilismului contemporan. El a fost, desigur, responsabil pentru acțiunile sale şi unii dintre voi pot crede că prețul pe care l-a plătit - moartea - este superficial. Partea avansată a acestui argument ar implica faptul că aceeaşi societate care nu l-a înțeles şi a încercat să îl ignore ("Nu vreau să ştiu nimic despre asta! Este nebun! Este un monstru! Să-l uităm!") va fi forțată să înfrunte câțiva "Erici" care îşi vor scrie cu sânge Manifestul, pentru că gloanțele şi bombele sunt o formă de exprimare atunci când toată lumea este indiferentă şi imună la diferitele puncte de vedere. Teza mea este că trebuie să blamăm societatea care crede că conformismul atrage după sine siguranța, iar ignoranța este beatitudine ori de câte ori un membru al societății găseşte confort în izolare, auto mutilare, violență şi (auto)distrugere.

pricinaşul de serviciu

Proliferarea urii profesioniste

de Radu-Ilarion Munteanu

Aseară*) un post TV a difuzat un film încadrat de comentatori drept docuficțiune. Adică un film de ficțiune, realizat cu mijloacele şi având aparența documentarului.

Prinşi în vârtejul convenției şi al subiectului filmului, nici unul dintre comentatori n-a avut timp să se refere la gen ca atare. Căci ar fi trebuit să descopere că genul a fost inventat spontan, e drept nu pentru film, ci pentru radio, de geniul tânărului, în 1938, Orson Welles, care a aruncat în cea mai cumplită panică jumătate de Americă, cu celebra dramatizare radiofonică după la fel de celebrul roman SF al lui H.G. Wells.

E drept că nu atât mediul narativ, emisiune de radio, la zi în 1938, respectiv film, difuzabil fie în săli de proiecție, fie şi la televiziune, la zi în 2008, deosebeşte, adică discriminează (sic!) cele două producții, cât caracterul politic şi propagandistic explicit, dacă nu chiar ostentativ al celei actuale.

Sigur, nici farsa lui Orson Welles nu era, în 1938, cu desăvârşire inocentă politic, orice operă având ca subiect un război intercivilizațional, sau chiar interspecii, funcționând atunci automat ca metaforă antinazistă.

Înainte de a nota reacția negativă, oarecum surprinzătoare, a doamnei Hillary Clinton, aflată în plină bătălie pentru obținerea investiturii partidului democrat pentru prezidențiale, gândul lăsat liber îmi aduce în prim plan un dialog cu un fost coleg de institut, cu exact 30 de ani în urmă. Se difuza la televiziunea, atunci unică şi de stat, un serial american, Washington, în spatele uşilor închise, ficțiune politică centrată pe administrația Nixon. Îl întreb oarecum timid: Nu vi se pare că serialul e făcut cu rea credință? Omul izbucni: Nu, moncher! Nu e făcut cu rea credință. E făcut cu ură. E făcut de... şi aici reflectă o clipă, apoi împuşcă o sintagmă explozivă: e făcut de professional Nixon haters.

Abia acum constat, grație sitului imdb.com, cât de uluitoare a fost promptitudinea cu care televiziunea română complice preluase serialul, într-o vreme când filmele de cinema ajungeau la Bucureşti cu o întârziere de cel puțin 4-5 ani față de data premierei. Producătorii rămâneau, însă, copíi de cor bisericesc față de generația actuală de professional Bush jr. haters, professional republican haters şi în general professional american haters. Ca să nu ne extindem la nivel globalizant, căci professional western haters, ruşii treziți de Putin sau musulmani, iese în afara subiectului strict al acestui articol. Doamne feri ca printr-o mutație perversă, o singură specie din flora bacteriană intestinală simbiotică să înnebunească şi să devină virulentă!

Văzând docuficțiunea difuzată aseară (încă nu i-am reținut pe producători) nu poți să nu te gândeşti, reflex, la pletora de produse de gen, care invadează agresiv spațiul public, începând cu filmele lui Michael Moore şi continuând cu insinuările franceze cum că americanii înşişi şi-ar fi înscenat 11.09. Asta în vreme ce fatwa atârna încă, damoclesian, deasupra capului lui Salman Rushdie**), cât Theo van Gogh a putut fi asasinat bestial şi mai ales cât timp abia alaltăieri Soljenițîn nu-şi putea publica Arhipelagul Gulag decât în occident.

Îmi rămâne în minte o replică a lui Mircea Geoană, unul din comentatorii invitați în studio, care şi-a regăsit spontan limbajul subtil, inteligent şi nuanțat al diplomatului de carieră. Răspunzând la întrebarea gazdei TV de ce la Chicago?, fostul ambasador în State a făcut legături poate surprinzătoare, dar relevante: deoarece Chicago e un nucleu protestatar, de acolo a pornit în primăvara lui '68 mişcarea studențească ce avea să se manifeste în Franța lui de Gaulle şi chiar în primăvara de la Praga (ultima parte ar fi de discutat), acolo e unul din polii partidului democrat, acolo e centrul cel mai vocal şi cel mai agresiv antirepublican. Voilá de vezi...

Ascultând lanțul de conexiuni sugerat de d-l Geoană am avut două reflexe separate de zecimi de secundă: primo, în decurs de mai bine de o generație nu m-am întâlnit decât cu expresii ale urii profesioniste țintite către dreapta şi, pe cale de consecință, devin curios dacă cititorii ar putea furniza contraexemple convingătoare, valabile; secundo, spuneam că abia regăsirea limbajului calitativ al d-lui Geoană, comparativ cu cel folosit ca lider al unui partid care şi-a asumat abia sub conducerea domniei sale culoarea naturală, roşie, ne determină să ne întărim convingerea că haina partinică îi şade fie strâmt, fie prea larg, oricum nepotrivit. Astfel că lanțul de conexiuni la cald sună a porumbel scăpat pe gură.

Nota bene:
* 27.01.2008;
** Bile albe editurii ieşene Polirom, care a îndrăznit să publice, măcar acum, versiunea românească a celebrelor Versete satanice, pentru care regimul ayatollahilor a emis, cu aproape un sfert de veac în urmă, fatwa, sentința de condamnare la moarte la purtător, asupra lui Salman Rushdie, el însuşi musulman.

28.01.2008
http://rim.tmp.ro
www.liternet.ro
rimunteanu@liternet.ro

Căderea în tâlc
-reflexii la inceput de an-

de Adrian Ioniță

Ucăi Maria Iov Broussard

Ce este responsabilitatea? Întreb, pentru că sună atât de amenințător. Ziduri groase clădite pe fundații imaginare. Eu nu o judec în termeni de fandoseală burgheză, reverențe cu batiste şi danteluțe, ca pe vremea Regelui Soare, nici pe după bara unui bar:on/bar:man. E pur şi simplu încercarea de a defini ideea de păcat. L-am inventat. Pentru că aveam nevoie de echilibru. Altfel, virtutea şi păcatul nu s-ar fi deosebit prin nimic. Opoziții ce sublimează aspecte diferite ale aceluiaşi proces, şi dacă mă gândesc bine, în ultimă instanță, se rezumă la satisfacție. Satisfacția de a avea dreptate, de a învinge. În fața ei, stau pandant durerea şi umilința înfrângerii. Ce urmează, decât încurajarea acelui moment special în aburii imaginației noastre, celebrarea sa ?

Am putea să trăim fără păcate? Greu de zis. Umanitatea pare ancorată puternic în propriile ei plase. Nu mai putem scăpa de ele pentru că au devenit legi. Le extindem cu telescopul sau le reducem la nivel cuantic . Manifestările păcatelor capitale nasc nu numai o criză de identitate (oare cine sunt, de ce nu mă recunosc?) dar şi o criză de personalitate. Pentru că legile sunt adoptate. Ele au fost făcute de alții şi au fost extinse. Iar atunci când nu ştiu cine le-a făcut, pentru că unele legi au ruginit, şi sunt vestigii ale unei lumi ideale, într-o lume în care nu mai au nici un sens, atunci le arunc în abstract, sau mă angajez în speculații şi interpretări de natură morală sau etică. Ne pierdem în detalii, asta este. Lumea nu mai are timp pentru ele, a devenit grăbită, are respirația tăiată, aşteaptă ceva spectacular, acum, şi cât mai repede.

( I ask if I will be able to prove myself, and deliver, a part of my Self which responds to that imaginary expectation.)

O aşteptare pe care am inventat-o eu însumi. Interferențele sunt supărătoare. Pentru că fiecare construieşte o lume în jurul său, se scaldă în ea şi în confortul pe care îl oferă, şi este revoltat că până şi acolo, în cea mai mare intimitate a sa, ar putea să vină cineva care să invoce violarea unei legi ce nu are nici o revelanță cu realitatea sa interioară. Aşa se naşte ideea de păcat. Cum sortăm aceste idei? Singurul criteriu valabil, lucrează după principiul ce ordonează plăcerea, satisfacția, neplăcerea, insatisfacția. Iubirea şi ura sunt simple reacții. Viciile sunt organice. Sublimarea lor la nivel psihic este perversiune pură.


[© Adrian Ioniță]

Încerc să mă distanțez cât pot de negativ. Ca un făcut, cu cât mă simt mai aproape de alb, cu atât mă murdăresc mai repede şi devin vulnerabil. Atunci recunosc plăcerea de a fi ceea ce nu sunt. De a mă expune sub forme care nu îmi aparțin. Să mă autodegradez. Este (de)căderea mea în mocirla altora. Acceptanța inacceptabilului este un joc care testează limitele celui care este atât de solitar, încât se bucură până şi la vederea călăului său; naşte un pact ascuns şi un simțământ de camaraderie bizară. Nimic nu poate fi mai periculos. Pentru că se acceptă inacceptabilul pe un criteriu de umanitate. Deloc rațional. Simplă cădere în umilință. Un paradox în care luciditatea nu urmăreşte mintea, ci inima.

Imacularea este un produs generic născut la confluența procesului nostru de purificare. Se (re)câştigă printr-un efort constant de umilință, aşteptat de cei care trăiesc şi se hrănesc din profanare, pentru a fi întinată, expusă şi terfelită. Există totuşi oameni printre noi, care  au reuşit să îmbălsămeze inocența. Ei sunt rari şi intangibili, protejați de forțe divine sau necunoscute. Cum au reuşit?  Prin acceptanță. Răul este acceptat ca o parte a Binelui şi invers. Egoul uman, are fața lui Ianus, una generatoare de vicii, şi alta generatoare de progres. Unicitatea ființei umane este conturată  de o reflexie caleidoscopică  în care nu mai pot fi citite sursele ce o generează. Pentru că ele sunt absorbite de un filtru special legat în fir direct de conştiență şi rezultatul se coagulează ca o secreție mistică a spiritului uman.

De ce avem probleme?  Pentru că Contextul a fost abandonat. Imaginar trăim percepția că există un soare ce va lumina acea parte a existenței noastre responsabilă cu fericirea interioară. Ori lucrurile se desfăşoară într-un context  a cărui țesătură se comportă ca un filtru cu ochiuri egale, ca un soare atât de distant, încât orice energie  aruncată de el este egală. Diferențele pot fi realizate numai de morfologia noastră interioară. Ea oferă contingențelor din această relație cu universul o geografie în trepte, care generează în existența noastră umbre şi lumini, arşiță şi gheață. Cum putem să recâştigăm Contextul? Doar prin acută (auto)observanță. Sentimentul de vină apare atunci când suntem miopi, iar cel de aroganță este vădit un caz de prezbitism mental. Simplitatea e cheie. Apoi, sunt mici trucuri ce sparg oglinzile anamorfotice care fac din noi învingători sau învinşi şi ne modifică imaginar existența. Unul dintre ele, pe cât de simplu, pe atât de perplex, este acela de a ne mişca. Prin mişcare, contrastele se oferă asociațiilor, creează geografii şi unghiuri noi.  Iluzia se datorează unei decentralizări a locusului.  Durerea şi bucuria nu se desfăşoară pe o hartă. Ea are loc într-un singur punct. Această  confuzie duce la o risipire şi un consum energetic mental inutil.

Aici ne aflăm în tâlc.

Este unul dintre misterele vieții prin care trădăm legile interioare doar pentru a fi în ton. Un râs de complezență. Care ne costă, pentru că umbra  pe care o aruncăm nu ne reprezintă şi suntem judecați in absentia. Momente ce se sfârşesc de obicei cu invocări de principii şi reordonări ale regulilor. Şi totul se reia de la început. Nimeni nu câştigă nimic, deşi trăim într-o lume de învingători şi învinşi. Este doar o iluzie în care ne diluăm inconştient. Dumnezeu lucrează după legile lui, iar noi după legi inventate în numele Său.

Lumile reale, lumile virtuale

Pe drumuri
[interogație]

de Diana Todea

Cerşetoria emană miros de contemporaneitate. De veridicitate. Apăsând butonul de întoarcere în timp observ că cerşetorii rămân pretutindeni aceiaşi. Luați orice societate, orice epocă istorică şi veți afla numitorul comun-plimbăreții.
În continuă cercetare de alte ținuturi, ca în poveştile cu prinți şi voinici curajoşi, cerşetorii sunt modelul societății contemporane. În orice ipostază, de clown, de bețiv, de cerşetor, de cântăreț, de artist, de ipocrit. Cu multe măşti şi izolați de mecanismul real al societății, aceşti offsideri sunt de cele mai multe ori pionii unui joc de şah autentic. Nu vedem ce este în spatele lui, nu auzim cortinele care coboară sau nu vedem ochii din pereți, dar simțim o mişcare. Mişcarea underground a cerşetorilor este plină de sevă şi constituie, probabil, cel mai important aspect al evoluției sociale.
Se spune că o societate civilizată sau super-civilizată are un număr covârşitor de cerşetori. Inadaptații mediului, cei care au ieşit să se plimbe din casă şi nu s-au mai întors niciodată. Cei care au fugit de ei înşişi, de adevărata față tristă a realității, de alții, de ne-oameni, de bestii sau de zgomot. Cele o mie de oi răspândite în şapte zări care nu s-au mai revăzut niciodată. Critic, îi privim pe stradă cum poartă înfățişarea noastră, a celor ce trec grăbiți pe stradă, obligați să se caute în buzunar pentru un act de milă. Să fie oare ziua de azi mai benevolă sau mai ipocrită decât în alte epoci? Ne cere oare un act de reflexivitate, de mântuire sau de milă? Ne cere să fim mai duri cu noi înşine, mai buni sau mai toleranți? Câte mesaje sunt codificate în imaginile triste şi prezente în orice țară, continent, într-o schimbare mereu caleidoscopică şi universală?
Avem nevoie de şocuri, de electricitate, de scene gotice reale pentru a ne integra mai departe în sistemul grotesc al sclaviei pentru şi întru sistem. Replica este în fața noastră, oglinda unui drum şerpuitor, unde cei aflați pe o parte sau alta sunt alienații-noi alegem să mergem drept înainte ca nişte catâri legați la ochi, ca nişte bestii fără putere de gândire sau fără sentimente. Mergem mai departe, fără să ne intereseze, fără să gândim că cei de acolo nu sunt doar o imagine zilnică, mereu înşelătoare sau veşnic terifiantă. Exemplul zace pe drumuri. Adevărul îl culegem de pe drumuri. Oare frumusețea este tot acolo?

Am urechi "polifonice" şi sunt "multilingvă"
Interviu cu Ruxandra Cesereanu

de Lucia Dărămuş

Lucia Dărămuş: Dragă Ruxandra Cesereanu, dialogul nostru fiind pe internet, voi încerca să suplinesc privirea printr-o voce caldă, astfel că prima parte a dialogului va conține întrebări mai generale, mai lejere. Când ați debutat şi ce linii urmăreşte scriitura dumneavoastră?

            Ruxandra Cesereanu: Am debutat de când lumea (adică de prea mult timp, ca să şi recunosc acest lucru). În ce priveşte scriitura mea, cred că e arborescentă şi jungloidă, aşa că să o descurce cine poate, dar nu neapărat eu. Sunt şi o grămadă de răspântii, unde nici eu nu ştiu exact pe ce cale am luat-o sau am de gând să o iau...

L.D.: Care ar fi masca identitară a poeziei - feminină, masculină sau forma perfectă ar trebui să se regăsească în poetica hermafrodită?

R.C.:  Ştiu şi eu? La începuturi, voiam să scriu o poezie masculină, să fiu poet şi nu poetă. Dar timpul mi-a dovedit că e foarte bine că sunt femeie şi că scriu ca o femeie. Ca o femeie tare, nădăjduiesc eu. Hermafroditismul scriiturii nu mă prea ispiteşte, mai degrabă... androginismul scriiturii. Nu am o poetică explicită: dar cred că poetul autentic trebuie să fie o "bestie" față de sine însuşi în primul rând (acest lucru este valabil şi pentru prozator, deşi aici mai contează şi altceva, anume vocația "arhitectonică"...) şi să aibă curajul să meargă până la capăt.

L.D.: Percepția imediatului, a realului constituie una din obsesiile poeticii Ruxandrei Cesereanu sau vă urmăreşte oniricu?Putem ocoli, cât de cât, prin intermediul literaturii, formele Prostiei care, că vrem sau nu vrem, ne dă târcoale din când în când ca ființe bipede?

R.C.: Scriu şi despre realitate, şi despre inconştiente (întrucât există mai multe tipuri). Metafora mea preferată, cunoscută deja, este aceea a "submarinului scufundat şi inundat", cu care plonjez în locurile pe unde scotocesc: în creier, în trup, în suflet, în inimă, în piele etc. Şi apoi ies la suprafață şi istorisesc (în versuri ori proză) ce am găsit prin străfunduri...

L.D.: Scrieți poezie, eseistică, proză. Câte voci are scriitoarea Ruxandra Cesereanu sau, altfel spus, cum auziți lumea ca apoi să o redați în scris?

R.C.: Am urechi "polifonice" şi sunt "multilingvă": glumesc, fireşte, dar vorbesc şi serios. Vocile mele nu se suprapun, ci sunt distincte. Şi mi-ar plăcea să fie acceptate toate, fără să fiu parțializată, fărâmițată... Nu văd nimic rău în a scrie bifurcat, ca să zic aşa, pe mai multe direcții, pe mai mulți versanți... Sper că sunt un schior adecvat, indiferent de pantă...

L.D.: Sunteți o personalitate multiplă?

R.C.: În acest punct ar fi amuzant, poate, să improvizați o comisie alcătuită dintr-un doftor (psihiatru), un cosmetician, un actor, un regizor şi un bucătar (pot, la fel de bine, fi puşi şi la feminin), care să mă judece, analizeze. Glumesc, desigur.

L.D.: Care ar fi biblioteca obligatorie a unui scriitor, ce ar trebui să dețină el, cum arată cărțile citite de dumneavoastră?

R.C.:  Am zis-o şi o tot zic: pe insula mea grecească (unde sper să mă retrag cândva) aş lua vreo sută de cărți, jumătate de poezie, jumătate de proză. În mod obligatoriu, pentru că sunt maniacă, se ştie deja, aş avea alături de mine Maestrul şi Margarita de Mihail Bulgakov. Pe lângă poezie şi proză, ar fi şi câteva cărți sfinte în biblioteca din insula cu pricina.

L.D.: Sunteți fericită? E o întrebare extrem de banală pentru unii, dar eu cred cel mai mult în ea. De ce?

R.C.: Sunt fericită îndeajuns, dar fericirea este un cuvânt prea greu pentru lumea noastră. Aş zice mai degrabă că sunt bucuroasă de viață şi am poftă de viață. Ceea ce nu înseamnă că nu am etapele mele pigmentate cu nevroze, obsesii şi alte trebuşoare lăuntrice.

L.D.: Gândindu-mă la Femeia-Cruciat, cum arată povestea femeii în viziunea scriitoarei de acum? E aceeaşi "femeie scrib" transformată în "femeia cruciat" de Magister?

R.C.:  Da, există în continuare o femeie-scrib (care e mai ales prozatoarea din mine), dar mai importantă decât aceasta este femeia-cruciat (care nu e o feministă), a cărei questa lăuntrică încă mă marchează (indiferent că este vorba despre poetă sau prozatoare). O femeie nu poate înceta să fie femeie-cruciat, probabil că ar trebui să rămână toată viața aşa ceva.

L.D.: În Oceanul Schizoidian am descoperit forța distrugător-creatoare a Medeei antice. Câte paliere imaginative are cartea, personal, văzând în ea poetul nenăscut, poetul care înoată în apele abisale, poetul schizoid, poetul lovit de fragilitate, poetul îngeroi, poetul lovit de debilitatea vieții... Scufundat în aceste existențe, cât din experiența incipientă a morții putem uita?

R.C.: Oceanul Schizoidian este cartea nevrozei multiple, dar şi a catharsisului, a vindecării. Există acolo multă moarte şi suferință psihică, există o traumă ramificată. Dar, slavă domnului, există şi mângâiere, există, totuşi, ieşirea din subterană. Mă flatați teribil atunci când vorbiți de o ipostază de Medee a vocii poetice. Sper să fi tămăduit, însă, Medeea din mine.

L.D.: În Kore-Persefona mă regăsesc, poate, cel mai mult. Aici şi dincolo, ruptă şi unitară, îngereasă şi demon. Poezia dumneavoastră face lungi incursiuni culturale. Mie îmi sunt extrem de dragi, însă credeți că poemul cu rezonanță culturală este înțeles? Vor înțelege cititorii de ce ați ales eriniile, de ce gorgonele, ce-i cu zbuciumul Medeei, al Korei?

R.C.: Kore-Persefona este, la rându-i, parțial, o carte a nevrozelor şi a vindecării, în acelaşi timp. De aici metafora femeii care trăieşte o parte din viață la suprafața pământului, iar altă parte, în infern. Şi nu e doar metafora femeii, ea fiind valabilă şi pentru bărbați, şi pentru orice făptură omenească, indiferent de sex. Fireşte, este riscant să utilizezi chestiuni prea livreşti şi culte în poezie (dar Ezra Pound a făcut-o, totuşi, cu succes). Îmi asum acest risc: poezia are oricum astăzi, în general, puțini cititori. Kore-Persefona este o carte pentru gurmeți, să zicem.

L.D.: De unde atât delir? El poate fi real, dar şi jucat. În cazul unui scriitor, atunci când şi-l varsă pe hârtie, ar fi bine să fie asumat. Există însă pericolul de a nu fi înțeles. Vi s-a întâmplat vreodată să cădeți în propriile dumneavoastră versuri, adică să fiți luată drept rătăcită de cei care v-au citit, desigur neînțelegându-vă?

R.C.:  "Delirul" trebuie pus între ghilimele: realitatea lui este una lăuntrică, nu una exterioară. Conținutul "delirului" îl leagă pe poet, în special, de cele mai adânci substanțe şi straturi psihice şi sufleteşti ale sale. Este ceva incantatoriu să reuşeşti să îți aduci delirul dinăuntru până la suprafață. Este ca un exorcism. Este o muncă teribilă, nu o joacă. Eu sunt cu adevărat impresionată de poeții care fac aşa ceva.

L.D.: Ernesto Sábato, în Eseuri, spunea: "literatura ar trebui învățată invers, începând cu creatorii vremii noastre, pentru ca mai târziu elevul să ajungă să fie pasionat de cele scrise de Homer sau Cervantes despre iubire şi moarte, nefericire şi speranță, singurătate şi eroism". Cum vede scriitorul, dar în primul rând profesorul de la Litere această problemă? De unde ar trebui să se înceapă studiul?

R.C.: Ipoteza celebrului scriitor argentinian este inedită şi îşi are logica ei: de ce nu? De la Jack Kerouac (Pe drum) la Odiseea lui Homer, de la Rushdie (un mare povestitor) la Cervantes (cel mai mare povestitor, poate), de la Prânzul dezgolit al lui Burroughs la Satyriconul lui Petronius. Cred că se poate învăța şi aşa, chiar dacă este un drum invers. M-ar ispiti un asemenea demers.

L.D.: Să vorbim în continuare despre imaginea Tatălui. Ce rol a jucat Tatăl, tatăl dumneavoastră, posibilul tată, tatăl Oedip în devenirea Femeii, indiferent de ipostazele ei? Să fi uitat vreun tată?

R.C.: Tatăl meu a fost un excelent sfătuitor şi călăuzitor. Nu am avut niciun complex oedipian (sau vreun complex al Electrei). El mi-a dat să citesc poezie foarte bună (şi proză) şi m-a sfătuit să merg până la capăt cu tăria mea. A fost esențial. A şi crezut de la început în poezia mea. Figura mamei a fost la fel de importantă în viața mea, chiar dacă nu la nivel de călăuzire spirituală, ci într-un sens mai concret, să spunem.

L.D.: Retrăiți fragmente din imaginarul tatălui? Sunteți o scriitoare cu extrem de multe paliere atât livreşti, cât şi creative, de aceea vă şi întreb în ce măsură teoria freudiană cu privire la figura paternă, în viziunea căreia agape nu e altceva decât eros, se regăseşte în imaginarul dumneavoastră, eventual al nostru, dacă e să proiectăm asupra teoriei caracterul valabilității absolute, deşi eu nu cred în ...

R.C.: Nu prea pot să retrăiesc fragmente din imaginarul tatălui, pentru că imaginarul meu este mult mai violent şi pătimaş decât al lui. Tatăl meu este un individ senin şi clasic, care mocneşte doar pe dinăuntru.

L.D.:  Ştiința a evoluat. Pentru continuitate nu mai e nevoie de cele două figuri (paternă, maternă), pentru că avem clonarea, e drept că  în forma ei incipientă, pusă în discuție din punct de vedere etic, dar o avem. Mai e valabilă simbolistica tatălui ca recunoaştere a unității dintre sexualitate şi spiritualitate? Asistăm la o nouă punere în paradigmă a valorilor cultural-ştiințifice?

R.C.: Este o întrebare mult prea complicată şi îmbârligată, la care ar trebui să vă răspundă, poate, psihanaliştii. Sau specialiştii în clone. Eu nu sunt nici una, nici alta.

L.D.: Tatăl divin (?). Ce rol joacă în cultură această sintagmă, de vreme ce religia mozaică e fundamentată pe altă relație decât cea paternă, pentru că lui Moise i se spune : "eu sunt cel ce sunt, ehyeh hasher, ehyeh". În cazul facerii elementul patern este suprimat, introducându-se verbul - bara -, mai apoi făcându-şi apariția tatăl. Aşadar, un paradox. Yahve nu este tatăl, dar Yahve este tatăl. Din perspectiva diferitelor niveluri de realitate cum este percepută cultural imaginea tatălui? În cărțile dumneavoastră despre comunism, ați analizat această matrice psihologic-religioasă ca o constantă a netrădării?

R.C.: Din nou îmi puneți o întrebare îmbârligată. Şi, din nou, răspunsul meu este foarte simplu: Dumnezeu (indiferent cum este el proiectat de unii ori alții şi indiferent de puzderia de nume avute) este esențial în viața noastră, a tuturor. Dar el nu trebuie impus cu forța şi nici prin manipulare.

L.D.: Undeva, nu ştiu unde, există o moarte - a Tatălui - care restructurează întreaga ființă. Cum se reflectă aceasta în imaginarul mental ca prim impuls pentru creație?

R.C.: Nu prea ştiu ce să vă răspund. Întrebarea este cam înspăimântătoare.

L.D.: În ce măsură tema tatălui, dar şi cea a morții, pentru că prin asumarea morții tatălui există continuitatea, vă bântuie creația?

R.C.:În măsura în care figura tatălui a fost esențial-formatoare pentru mine, desigur că el există mai cu seamă în poezia mea. Dar între figura tatălui şi moarte nu este vreo relație. Cu moartea îmi am bătăliile individuale şi neîndurătoare. Şi nu împart tema morții cu nimeni şi nimic: trebuie să o soluționez singură.

L.D.: Este la nivelul devenirii... Cum arată figura tatălui în "Oceanul Schizoidian", "Kore-Persefona", "Femeia Cruciat", "Submarinul iertat"?

R.C.: În poezia mea există tatăl-dumnezeu şi tatăl de carne, zămislitorul. Mai există tatăl-călăuză şi tatăl dement. Cred că sunt destule ipostaze, ajung pentru o viață întreagă...

L.D.: Arheologia tatălui s-ar putea defalca în frate, iubit, idol etc. în vreuna din cărțile dumneavoastră?

R.C.: În literatura mea, figura iubitului este foarte distinctă de cea a tatălui (nu au nimic în comun, nu seamănă deloc). La fel figura fratelui. Iar idoli nu am.

L.D.: Ați vorbit în scrierile dumneavoastră în special despre Femeie. Dacă ar fi să vă răsturnați identitatea, privindu-vă prin toate cioburile de oglinzi posibil masculine, cum ar arăta figura tatălui într-un poem semnat Ruxandra Cesereanu?

R.C.: Voi traduce pentru mine însămi întrebarea dumneavoastră. Cred că ceea ce doriți să aflați de la mine este cum aş fi eu ca bărbat într-un poem semnat R.C. Ei bine, cred că aş fi un bărbat destul de ispititor, psihic vorbind, poate chiar un seducător...

L.D.: Cartea Nebulon reprezintă o serie de poveşti fantastice, suprarealiste, extrem de proaspete, cu inflexiuni culturale, uneori e crepusculară, alteori luminoasă. E adâncă şi înaltă, greu de definit. Cum s-a născut?

R.C.: Nebulon s-a născut din plăcerea mea de a rosti poveşti şi de a asculta poveşti (doar prin poveşti viața mai poate fi aromită, mângâiată şi hârjonită). Este o carte hrănită din arta povestirii, la care am ucenicit îndeajuns. Şi, în ultima parte, s-a născut din obsesia pentru chestiunea Graalului.

L.D.: Ştiu că ați călătorit mult (cu mintea şi la modul faptic), ați întâlnit oameni interesanți, ei înşişi, dacă nu scriitori, atunci romane vii. Aveți o vocație a călătoriei? De ce călătoriți; din plăcere, să căutați ceva, să vă descoperiți, să descoperiți, să evitați viața, s-o întâlniți; de ce?

R.C.: Călătoresc ca să ajung la mine însămi şi altfel decât prin cărți. Există şi alte căi de a te scoborî în lăuntru (decât prin erudiție şi lectură), iar una din aceste căi e alcătuită din călătorii.

L.D.: Care vă e cea mai dragă destinație?

R.C.: Grecia, respectiv insulele greceşti. Dar cred că m-aş sălăşlui pe orice fel de insulă din spațiul mediteraneean (de pildă, aş dori foarte mult să ajung pe insulele Eoliene, din nordul Siciliei). Cândva, la senectute, sper să chiar locuiesc definitiv într-un asemenea loc.

L.D.: Îmi povestiți, vă rog, cum l-ați cunoscut pe Ernesto Sábato şi ce impresie v-a lăsat?

R.C.: În 2005, la Buenos Aires aflându-mă, am ajuns, datorită simpatiei vicepreşedintei Fundației Sabato, la celebrul scriitor acasă, împreună cu Corin Braga. Până acum, probabil că a fost întâlnirea vieții mele: am întâlnit un Sabato bătrân, dar ghiduş, în fața căruia (el nevorbind, ci ascultând) nu mi-a rămas decât să rostesc un soi de delir omagial.

L.D.: Aş vrea să revin la Nebulon. Basmele suprarealiste din carte le percep şi ca pe un drum nesfârşit, parcurs cu mintea prin sferele sufletului, prin cele ale minții, călătorii culturale în care-i regăsiți  pe Boris Vian, Henry Miller, vrăjitoare, Ieronim, Salvador Dalí etc. Cum i-ați întâlnit pe aceştia pentru prima dată?

R.C.: Nebulon este o carte livrescă, dar este, mai ales, o carte despre plăcerea narativă. Toate personajele celebre ori mai puțin celebre din cartea mea sunt nişte actanți epici şi nişte fantezişti spectaculoşi, care încearcă să facă lumea mai bună prin şi cu poveşti. Eu nu am fost decât manipulatoarea inspirată, sper, a acestor poveşti şi a personajelor cu pricina.

L.D.: Ultima întrebare, şi cea mai frumoasă sau, poate, bizară, dar eu o pun. Ce jocuri jucați în copilărie; erau clasice, inventate?

R.C.: Jucam de toate: de-a v-ați ascunselea; prinsa sau mâța; regină, regină, câți paşi îmi dai; un, doi, trei, la perete; omul negru; partizani; laptenis; ping-pong (nu mi le amintesc pe toate). Dar m-aş mai tot juca şi acum...

~> alte recomandări